niedziela, 11 września 2016

Hipoteza Gai ❁ "Pomyśl,
Ziemia jest wielka, ale bardzo czujna.
W porównaniu z komarem też jesteś wielki, ale poczujesz jego dotyk, kiedy na tobie usiądzie. Ziemia też wszystko odczuwa: kiedy ją ubierają w beton i asfalt , kiedy wycinają i palą jej lasy, kiedy grzebią w jej głębi i sypią do niej proszek, tak zwany nawóz. 
Ją to boli. 
Nadal jednak kocha ludzi, tak jak matka kocha swoje dzieci.
Stara się wtedy zabrać ludzką złość do swojej gleby. 
Dopiero gdy nie wystarcza jej siły, aby ją powstrzymać, przerzedza złość w postaci wybuchu wulkanów i trzęsienia ziemi.
Powinno się pomagać Matce Ziemi. 
Miłość i troskliwe postępowanie zwiększa jej siłę. 
Ziemia jest wielka, lecz najbardziej wrażliwa.
Czuje nawet dotyk miłosny jednej ludzkiej ręki. 
O, jaką wielką rozkosz odczuwa i pragnie tego dotyku!"

Władimir Megre "Dzwoniące Cedry"

 Matka Ziemia. Gaja. 
Nasza planeta jest organizmem, a my wszyscy komórkami o różnych zadaniach. 
Jednak wszyscy jesteśmy spleceni ze sobą, służymy sobie nawzajem i służymy całości.

Dan Brown "Anioły i demony"


Wszystkie organizmy żywe czy tego chcą czy nie, tworzą część ogromnego organizmu o rozmiarach naszej planety. 
Nieświadomie, ale wszyscy należymy do Gai, 
tego jedynego organizmu żywego, który nie zmienia się i nigdy nie umiera.” 

J. Lovelock


Hipoteza Gai

jest to sformułowana na początku lat siedemdziesiątych przez Jamesa E. Lovelocka teoria głosząca, że ziemskie warunki klimatyczne oraz skład atmosfery i litosfery są stabilizowane i modelowane dzięki działaniu organizmów żywych w sposób najbardziej sprzyjający istnieniu życia.
Biosfera, atmosfera, oceany i gleby tworzą jeden żywy organizm, nazwany przez niego Gają. Gai jest systemem utrzymującym klimat w homeostazie. Samoregulacja klimatu i skład chemiczny środowiska są emergentnymi cechami Gai, która ewoluuje poprzez długie okresy homeostazy przedzielone nagłymi zmianami zarówno w świecie organizmów żywych, jak i w środowisku. Również naturalna selekcja organizmów stanowi element ewolucji Gai. W skrajnym sformułowaniu hipotezy Gai wytworzenie istoty rozumnej na drodze ewolucji również było jedną z prób stabilizacji warunków życia na Ziemi. Jedynie w ten sposób może się ono obronić przed zagrażającymi mu katastrofami kosmicznymi.
Tak skrajnie sformułowana hipoteza Gai nadaje biosferze Ziemi wymiar metafizyczny, staje się ona samoistnym bytem zdolnym do celowego działania. Bardziej umiarkowane (oryginalne) sformułowania podkreślają jedynie decydujący wpływ organizmów żywych na środowisko naturalne, pierwotnie (w prekambrze) przekształcający je tak, by było najbardziej sprzyjające istnieniu życia, później wpływ ten miałby stabilizować warunki klimatyczne na podobnym poziomie, pomimo znacznych zmian w strumieniu energii słonecznej docierającej do Ziemi. Sterującą rolę odgrywa produkcja i pochłanianie gazów (m.in. gazów cieplarnianych), głównie przez fitoplankton, mające cechy ujemnego sprzężeniu zwrotnego w układzie środowisko – organizmy żywe.
Hipoteza Gai jest ceniona za holistyczne ujęcie problemów Ziemi. W swej nazwie hipoteza nawiązuje do greckiej bogini Matki-Ziemi: Gai.
poniedziałek, 22 sierpnia 2016

niedziela, 31 lipca 2016

Energia płynie z serca...

Kiedy otworzysz się na otaczającą cię kobiecą energię wówczas zacznie znikać twoja skłonność do przemocy. Przemoc jest energią, która nie mogła przemienić się w miłość. 
Przemoc jest miłością, która nie mogła się zrealizować. 
Osoba agresywna ma nadmiar energii miłości lecz nie wie jak ją uwolnić.
Miłość jest twórcza, przemoc - destrukcyjna. 
Twórcze energie zmieniają się w destrukcyjne, jeśli nie są wykorzystane.

Oshoponiedziałek, 4 lipca 2016

Zwierciadło duszy...

I Bóg rzekł : 
„Kochaj swojego wroga”.
 I usłuchałem Go……
 i... pokochałem siebie.

 Rumi


Druga wersja :

I rzekł Bóg:
"Miłujcie waszych nieprzyjaciół".
I ja usłuchałem i pokochałem siebie.
- Kahlil Gibran

***
Niestety nie udało mi się dojść ładu,  któremu autorowi przypisać ten cytat . 
Nieco się różnią. Może obaj ?
Ktokolwiek wie ...ktokolwiek słyszał ...proszę o info :)
Najważniejsze że temat bardzo ważny....i wart zastanowienia...

Ciekawe że od razu kojarzy mi sie inny znany cytat...bardzo znany...
 " Kochaj bliźniego samego , jak siebie samego "
 Hmmm...
Jeżeli wziąć pod uwagę "miłość" ogólną bliźniego i to na przestrzeni wieeeków...
to wyrażenie "jak siebie samego" wszystko wyjaśnia...
Wszystko wskazuje na to...że krucho z taką zdrową miłością własną ,
jawna bądź utajona niechęć względem swojej osoby...
jest powszechna...
i rzutuje...ośmielam się stwierdzić...na cały nasz glob...w efekcie domina przekazywana z pokolenie na pokolenie
I znów wracamy do punktu wyjścia i tematu poprzedniego posta...
 " Chcesz zmienić,uzdrowić świat...najpierw zacznij od  siebie " 


sobota, 2 lipca 2016

Zasilenie...Jeżeli chcesz kochać świat, zbawiać go i karmić, to wspaniale. 
Lecz najpierw pokochaj i nakarm siebie 
– Stuart Wilde